Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta satysfakcji klienta Urzędu Patentowego RP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w badaniu satysfakcji Klienta.

Celem badania jest poznanie potrzeb i oczekiwań Klientów w zakresie wykorzystania narzędzi e-biznesu, realizacji procedur oraz obsługi Klienta. Wyniki badań posłużą do podniesienia jakości usług Urzędu Patentowego RP.

Ankieta jest anonimowa. Wypełnienie ankiety powinno zająć około 5 minut.

W tej ankiecie jest 13 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.